Sở Tài chính Hà Nội thông tin về việc thanh lý 47 ô tô giá trị 0 đồng

29/11/2022 15:30

Lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội thông tin thêm về việc các cơ quan trên địa bàn đã thanh lý 47 xe ô tô cũ, hỏng với giá trị còn lại 0 đồng.

Liên quan thông tin Hà Nội thanh lý 47 ô tô cũ, hỏng không đảm bảo an toàn khi vận hành với tổng nguyên giá gần 18,6 tỉ đồng, giá trị còn lại 0 đồng, ông Mai Công Quyền - Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, giá trị của những xe công được thanh lý đợt này ở thời điểm mua vào là hơn 18 tỉ.

Sau thời gian dài sử dụng, theo Thông tư 45 về khấu hao tài sản công của Bộ Tài chính, hiện nay giá trị của những xe thanh lý đợt này còn lại 0 đồng. Tuy nhiên, không có nghĩa là các xe này được thanh lý với giá 0 đồng.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Sở Tài chính Hà Nội đã có những lý giải về thông tin "thanh lý 47 ô tô giá trị 0 đồng"

"Chúng tôi đã giao cho các đơn vị, tổ chức sở hữu xe sẽ phải thanh lý theo quy định của Luật Tài sản công, thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá. Sau khi xác định được giá các xe, các đơn vị sẽ công khai giá và lập hội đồng bán đấu giá xe.

Tiền đấu giá xe thu được sẽ nộp về tài khoản Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội. Quá trình này vẫn đang thực hiện theo quy định của pháp luật", ông Quyền nói.

Trước đó, UBND TP Hà Nội có báo cáo gửi HĐND thành phố trước kỳ họp thứ 10. Liên quan vấn đề cải cách tài chính công, UBND thành phố nêu rõ đã chỉ đạo, hướng dẫn, sắp xếp, xử lý và hoàn thiện phương án sử dụng xe ô tô công; tiếp tục thanh lý các xe ô tô công hết hạn sử dụng theo chỉ đạo của Thành uỷ.

Kết quả, thành phố đã bổ sung kinh phí sử dụng xe ô tô là 112 triệu đồng/người/năm có tiêu chuẩn sử dụng ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác của các cơ quan theo quy định tại Nghị định số 04/2019 của Chính phủ.

Sở Tài chính đã phối hợp Sở Y tế xác lập sở hữu toàn dân xe ô tô phục vụ công tác phòng chống dịch; tiếp tục thanh lý các xe ô tô công hết hạn sử dụng.

Theo đó, toàn thành phố đã thanh lý 47 xe ô tô cũ, hỏng không đảm bảo an toàn khi vận hành tham gia giao thông của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố với tổng nguyên giá 18.575 triệu đồng, giá trị còn lại 0 đồng.

Sở Tài chính cũng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sắp xếp lại, xử lý ô tô. Theo đó, Sở Tài chính có văn bản 1413 ngày 24/3/2022 đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có ý kiến bổ sung về việc lựa chọn 1 trong 2 phương án bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung theo Nghị định số 04/2019.

Hai phương án gồm: trang bị xe ô tô tại đơn vị theo định mức tối đa quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định 04/2019 hoặc không trang bị xe, đơn vị thực hiện khoán hoặc thuê dịch vụ xe ô tô đối với tất cả các chức danh đủ tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, làm cơ sở để Sở Tài chính hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô, trình UBND thành phố trong quý II/2022.

Qua rà soát của Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, TP. Hà Nội còn thiếu 39 xe ô tô phục vụ công tác, không có xe ô tô dôi dư.

Căn cứ phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô được UBND thành phố phê duyệt, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND thành phố bổ sung xe cho các đơn vị còn thiếu và đôn đốc xử lý quyết liệt, dứt điểm số xe ô tô đủ điều kiện thanh lý theo quy định.

Phùng Tuệ An