Tại Tháp Jin Mao cao 88 tầng ở Thượng Hải, du khách sẽ có thể đi bộ trên một lối đi bằng kính cheo leo với độ cao hơn 340m ở bên ngoài tòa nhà. Diện tích bề mặt của lối đi này chỉ rộng 1,2 mét, không có hàng rào hay tay vịn bảo vệ ngoài một sợi dây bảo hiểm.
Tại Tháp Jin Mao cao 88 tầng ở Thượng Hải, du khách sẽ có thể đi bộ trên một lối đi bằng kính cheo leo với độ cao hơn 340m ở bên ngoài tòa nhà. Diện tích bề mặt của lối đi này chỉ rộng 1,2 mét, không có hàng rào hay tay vịn bảo vệ ngoài một sợi dây bảo hiểm.
Hàn Ly (Theo edition)