Thứ Hai, 20/01/2020 14:00:02 Hotline: 0901 514 799
Du khách đến tầng quan sát OUE SkySpace LA mới trên đỉnh tháp US Bank ở Los Angeles có thể đi xuống SkySlide, một chiếc cầu kính được gắn bên ngoài tòa nhà, đi từ tầng 70 đến tầng 69. Con đường kính này treo lơ lửng ở độ cao hơn 300m.
Du khách đến tầng quan sát OUE SkySpace LA mới trên đỉnh tháp US Bank ở Los Angeles có thể đi xuống SkySlide, một chiếc cầu kính được gắn bên ngoài tòa nhà, đi từ tầng 70 đến tầng 69. Con đường kính này treo lơ lửng ở độ cao hơn 300m.
Hàn Ly (Theo edition)