Thứ Hai, 20/01/2020 14:21:40 Hotline: 0901 514 799
Cây cầu quan sát Alpspitze bao gồm hai dầm thép có chiều dài 24 mét. Nếu đủ can đảm để đi bộ đến cuối cây cầu kính, bạn có thể nhìn xuống thung lũng sâu 1.000 m ở bên dưới.
Cây cầu quan sát Alpspitze bao gồm hai dầm thép có chiều dài 24 mét. Nếu đủ can đảm để đi bộ đến cuối cây cầu kính, bạn có thể nhìn xuống thung lũng sâu 1.000 m ở bên dưới.
Hàn Ly (Theo edition)