Thứ Hai, 20/01/2020 14:18:13 Hotline: 0901 514 799
Skywalk kéo dài 190 m ăn sâu vào Hẻm núi Kinzua. Cây cầu với đáy bằng kính cho phép du khách nhìn được vào hẻm núi sâu hun hút bên dưới.
Skywalk kéo dài 190 m ăn sâu vào Hẻm núi Kinzua. Cây cầu với đáy bằng kính cho phép du khách nhìn được vào hẻm núi sâu hun hút bên dưới.
Hàn Ly (Theo edition)