Sở Y tế nói gì về khám sức khỏe "bằng mắt" tại trung tâm Y tế Nam Sách?

13/11/2019 12:07

Lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương đã yêu cầu bộ phận chuyên môn và Trung tâm Y tế huyện Nam Sách kiểm tra thông tin báo chí phản ánh.

Sở Y tế nói gì về khám sức khỏe
Trung tâm Y tế huyện Nam Sách

Sáng 13/11, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết đã yêu cầu bộ phận chuyên môn, Trung tâm Y tế huyện Nam Sách kiểm tra và báo cáo về việc không thực hiện đúng quy trình khám, cấp giấy khám sức khỏe tại đây.

Theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe, người thực hiện khám lâm sàng, cận lâm sàng cho đối tượng khám sức khỏe phải ghi rõ kết quả khám, phân loại sức khỏe của chuyên khoa, ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khám và kết quả khám của mình.

Căn cứ vào kết quả khám của từng chuyên khoa, người được cơ sở khám sức khỏe phân công thực hiện việc kết luận phân loại sức khỏe và ký phiếu khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ (gọi tắt là người kết luận) thực hiện việc kết luận phân loại sức khỏe.

Trước đó, ngày 12/11, Báo Giao thông đã đăng bài “Kỳ lạ khám sức khỏe “bằng mắt” tại Trung tâm Y tế Nam Sách" phản ánh việc thực hiện không đảm bảo quy trình trong việc cấp giấy khám sức khỏe cho người dân. Khi có nhu cầu cấp giấy khám sức khỏe, người dân chỉ cần đóng số tiền 120.000 đồng sau đó sẽ được hướng dẫn đến các phòng khám để xin chữ ký trước khi lãnh đạo Trung tâm đóng dấu xác nhận sức khỏe loại I.

Đức Tâm