Sốc cảnh nổ bỏng ngô như phóng tên lửa của dân Trung Quốc

17/02/2016 07:24

Cách nổ bỏng khô trông khá nguy hiểm của một nhóm người Trung Quốc ở nông thôn.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Cách nổ bỏng khô trông khá nguy hiểm của một nhóm người Trung Quốc ở nông thôn.

Theo LiveLeak, trong xưởng nổ bỏng ngô ( sản xuất bỏng ngô) của một số người Trung Quốc ở vùng nông thôn. Đến công đoạn lấy bỏng ngô ra, người thợ phải kéo chốt của một loại dụng cụ chuyên dụng để chứa bỏng.

Tuy nhiên do áp suất và yếm khí quá lâu, đến khi rút chốt, dụng cụ bắn phụt ra đằng trước với tiếng nổ lớn, đồng thời khói bốc ra trông giống như một vụ phóng tên lửa của quân đội.

H. Nam