Sóc Trăng điều chỉnh quy hoạch, tăng đất dành cho giao thông

10/08/2022 16:01

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch một số tuyến đường phát triển chung TP Sóc Trăng tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 10/8, theo thông tin từ UBND tỉnh Sóc Trăng, tỉnh này đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu của việc điều chỉnh này là nhằm làm cơ sở cho các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện quản lý và đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

Sơ đồ định hướng hệ thống phát triển giao thông TP Sóc Trăng.

Phạm vi điều chỉnh bao gồm điểm đấu nối đường Vành Đai II vào QL60 và các lô đất tiếp giáp với trục đường Vành Đai II (lộ giới đường 40m); đường Mạc Đĩnh Chi, đoạn từ đường Vành Đai II đến đường Bạch Đằng; ĐT934B, đoạn từ Sông, rạch Đại Ngãi - Cổ Cò (kênh Phú Hữu Bãi Xàu) đến hết ranh giới phía Đông quy hoạch chung TP Sóc Trăng.

Cụ thể, điều chỉnh mở rộng lộ giới đường Mạc Đĩnh Chi, đoạn từ đường Vành Đai II đến đường Bạch Đằng thành 34m (lòng đường rộng 22m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m. Sau khi điều chỉnh mở rộng, đất đơn vị ở giảm khoảng 0,73m ha, đất giao thông tăng 0,73ha.

Đối với ĐT934B, đoạn từ sông, rạch Đại Ngãi - Cổ Cò (kênh Phú Hữu Bãi Xàu) đến hết ranh giới phía Đông quy hoạch chung TP Sóc Trăng điều chỉnh mở rộng lộ giới ĐT934B thành 60m (tính từ tim đường hiện hữu ra mỗi bên 30m). Mục đích để đảm bảo đồng bộ về quản lý lộ giới cả trong và ngoài đô thị.

Sau điều chỉnh, đất đơn vị ở giảm khoảng 2,05ha; đất ngoài dân dụng khác giảm khoảng 1,45ha. Còn đất dự trữ phát triển giảm khoảng 8,57ha; đất nông nghiệp giảm khoảng 5,37ha; mặt nước giảm khoảng 2,99ha; đất giao thông tăng 20,43 ha.

Riêng đường Vành Đai II vào QL60 và thống nhất quy mô mặt cắt ngang đường Vành Đai II theo quy hoạch là 40m điều chỉnh lòng đường rộng 30m (bao gồm làn xe chạy 27m và dải phân cách 3m), vỉa hè mỗi bên rộng 5m (giữ nguyên lộ giới quy hoạch của đường Vành Đai II là 40m).

Gia Minh