Sóc Trăng: Giải ngân vốn đầu tư công chậm vì vướng quy hoạch, GPMB

08/09/2021 08:32

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Sóc Trăng trong những tháng đầu năm 2021 bị chậm, do vướng quy hoạch, giải phóng mặt bằng…

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của năm 2021 cần giải ngân là trên 4.320 tỷ đồng, nguồn kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021 là 376 tỷ đồng.

Tính đến giữa tháng 7/2021, tiến độ giải ngân nguồn vốn này mới đạt 26,71% kế hoạch, giải ngân vốn năm 2020 kéo dài đạt 19,4% kế hoạch.

Sóc Trăng: Giải ngân vốn đầu tư công chậm vì vướng quy hoạch, GPMB 1

Do vướng giải phóng mặt bằng, quy hoạch, giá vật liệu biên động... khiến việc giải ngân vốn đầu tư công ở Sóc Trăng những tháng đầu năm bị chậm.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Sóc Trăng, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 còn chậm do nhiều nguyên nhân như: giao vốn chậm; tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp; quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng; tình trạng giá cả vật liệu xây dựng biến động mạnh… cùng nhiều nguyên nhân khác.

Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị các Sở, ngành và các địa phương trong tỉnh chủ động có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đấu thầu,… để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tăng cường quản lý kỷ luật, kỷ cương trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết. Đồng thời, nhà thầu và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm đối với dự án về tiến độ cam kết.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng cũng giao Sở KH-ĐT phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh nắm sát tình hình thực hiện và giải ngân của các dự án.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời chủ đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án.

Gia Minh