Sóc Trăng "siết" tình trạng sốt giá đất

15/11/2021 09:06

UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng sốt đất.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch, triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, công nghiệp, nhà ở, thương mại, dịch vụ... Qua đó, đã góp phần quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sóc Trăng

Một khu dân cư được xây dựng ở Sóc Trăng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số cá nhân, đối tượng hoạt động môi giới bất động sản lợi dụng việc quy hoạch, triển khai công trình, dự án để đầu cơ đất đai, tung tin đồn thổi, gây nhiễu loạn thông tin nhằm đẩy giá bất động sản lên cao, tạo ra giá đất ảo, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án nói riêng. Đồng thời gây khó khăn cho người chưa có nhà ở trong việc mua nhà ở hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên,Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các Sở, ngành tỉnh, các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện việc công bố công khai tại trụ sở đơn vị mình, trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với thông tin quy hoạch các công trình, dự án đã được phê duyệt, vùng ảnh hưởng của dự án, cơ chế, chính sách bồi thường của dự án khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với quy định thu hồi đất hai bên đường khi thực hiện các dự án giao thông tại khu vực đô thị...

Đảm bảo thông tin đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, để người dân tiếp cận thông tin chính thống, tránh tình trạng bị giới đầu cơ lợi dụng để thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao hoặc tạo ra giá đất ảo, sốt đất ảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Sở TN-MT có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai liên quan đến cá nhân, tổ chức nước ngoài, quyền và nghĩa vụ tham gia vào các giao dịch liên quan đến đất đai. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố thẩm định kỹ các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 191 Luật Đất đai khi thẩm định hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, nhất là điều kiện “hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa”.

Kiểm tra, xác định sự phù hợp về hạn mức nhận chuyển nhượng đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định; phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát tình hình biến động giá đất thị trường. Trường hợp cần thiết thì tham mưu UBND tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá các loại đất theo quy định.

Quản lý chặt chẽ việc tách thửa đất đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đất đai. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất, giao dịch bất động sản nhưng không thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ động thực hiện công tác quản lý và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các dự án bất động sản, nhất các trường hợp liên quan đến nhà ở hình thành trong tương lai, bảo đảm các dự án bất động sản đưa vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp cho người có thu nhập thấp và đủ điều kiện thuê, mua nhà ở xã hội.

Đặc biệt, khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng, cần tập trung tuyên truyền, giải thích cho người dân về các chính sách bồi thường, hỗ trợ, giá đất bồi thường, đối với những khu quy hoạch công trình trọng điểm khi thu hồi đất thì chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất cũng thực hiện như các công trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật, không bồi thường, hỗ trợ như giá đất ảo hiện tại.

Rà soát, chấn chỉnh tình trạng tách thửa, phân lô bán nền, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định; chỉ đạo việc thẩm định kỹ nhu cầu sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, nhất là đối với các trường hợp cho chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích lớn hơn hạn mức giao đất ở do UBND tỉnh quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng lưu ý, hiện nay, do có chủ trương quy hoạch Khu kinh tế biển Trần Đề, cảng Trần Đề, cầu Đại Ngãi, các dự án trọng điểm khác và do tình trạng giới đầu cơ lợi dụng để thổi giá đất, giá bất động sản lên cao, làm cho giá đất tại một số địa phương có diễn biến phức tạp.

Vì vậy, đề nghị UBND các địa phương là thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề và Cù Lao Dung sớm hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết các công trình dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để công bố, công khai cho người dân biết.

Khi giải quyết việc hộ gia đình, cá nhân xin phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích lớn hơn hạn mức giao đất ở do UBND tỉnh quy định phải xem xét kỹ từng trường hợp cụ thể, nếu cần thiết thì báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh trước khi giải quyết.

Vũ Phong