Soi mức lương cao nhất tại Hà Nội năm 2019 mới được công bố

07/01/2020 08:27

Mức lương cao nhất tại Hà Nội năm 2019 vừa được công bố, đạt 250 triệu đồng/tháng thuộc về một doanh nghiệp FDI.

soi mức lương cao nhất tại hà nội năm 2019 mới được công bố
Mức lương cao nhất tại Hà Nội năm 2019, được công bố, đạt 250 triệu đồng/tháng thuộc về một doanh nghiệp FDI

Theo Sở LĐTB-XH Hà Nội, tiền lương người lao động trên địa bàn được hưởng trong năm 2019 tăng hơn khoảng 11% so với 2018.

Cụ thể, tiền lương bình quân năm 2019 của khối doanh nghiệp FDI là 6,3 triệu đồng/người/tháng tăng 7,7% so với năm trước; mức tiền lương cao nhất là 250 triệu đồng/người/tháng và thấp nhất là hơn 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Đối với loại hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân năm đạt hơn 5,8 triệu đồng/người/tháng tăng 11,4% so với năm trước. Trong đó, mức tiền lương cao nhất là 45 triệu đồng/người/tháng và thấp nhất khoảng 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: tiền lương bình quân đạt 5,9 triệu đồng/người/tháng tăng 11,5%. Trong đó, mức cao nhất khoảng 186 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 4,5 triệu đồng/người/tháng.
Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân đạt gần 6 triệu đồng/người/tháng tăng 12,6 % so với năm trước. Trong đó mức cao nhất là 200 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất gần 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả thống kê của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ LĐTB-XH) từ gần 25 nghìn doanh nghiệp (tương ứng với 3,155 triệu lao động, chiếm khoảng 12,8% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước) cho thấy: Năm 2019, tiền lương bình quân chung ước đạt 7,8 triệu đồng/tháng, tăng 6,8% so với năm 2018. Trong đó, công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước 10,5 triệu đồng/tháng, tăng 10,5% so với năm 2018; Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước 9,1 triệu đồng/tháng, tăng 13,8% so với năm 2018; Doanh nghiệp dân doanh 6,9 triệu đồng/tháng, tăng 1,5% so với năm 2018; Doanh nghiệp FDI 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 2,7% so với năm 2018.

Hoàng Ngân