Sớm hoàn thành trung tâm quốc gia ứng phó thảm họa

03/10/2014 15:01

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn (giai đoạn 1)...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn (giai đoạn 1), sớm đưa Trung tâm này vào hoạt động cuối năm 2015 để nâng cao hiệu quả của công tác ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống đột biến lớn xảy ra.


sớm hoàn thành trung tâm quốc gia ứng phó thảm họa
Ảnh minh họa

Trung tâm Quốc gia điều hành quản lý, ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn (giai đoạn 1) đang được xây dựng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Trung tâm được xây dựng ngang tầm với các tổ chức tìm kiếm cứu nạn trong khu vực khối ASEAN và  các nước trong khối ARF.

Q.A