Sớm nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm để đảm bảo lưu thông

01/06/2019 14:55

Theo Sở GTVT tỉnh Cà Mau, còn một số nội dung chưa được Bộ GTVT và Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể, nên cửa biển Cái Đôi Vàm chưa được nạo vét.

Sớm nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm để đảm bảo lưu thông 1
Dự kiến dự án nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm có chiều dài 2km, với khối lượng 85.000m3.

Cửa biển Cái Đôi Vàm là cửa biển quan trọng của tỉnh Cà Mau, là lưu thông của nhiều phương tiện lớn, đặc biệt là phương tiện đánh bắt thuỷ hải sản. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người dân cũng như bà con cử tri ở huyện Phú Tân (Cà Mau) phản ánh việc cửa biển Cái Đôi Vàm đang bị cạn làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện đánh bắt thủy sản và việc kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, cần sớm được nạo vét tạo luồng thông thoáng cho các phương tiện qua lại.

Về vấn đề này, ông Lê Thành Huấn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Cà Mau cho biết, dự án nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm do Sở GTVT tỉnh Cà Mau là đơn vị tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi. “Hiện, vẫn còn một số nội dung chưa được Bộ GTVT và Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể”, ông Huấn cho hay.

Liên quan đến vấn đề trên, UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu Sở GTVT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tích cực chủ động liên hệ với các đơn vị chuyên môn của Bộ GTVT, Bộ Tài chính để được hướng dẫn thực hiện, sớm lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau có Quyết định công bố dự án xã hội hóa nạo vét duy tu, đảm bảo ATGT, kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương (dự án nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân).

Cụ thể, đoạn từ cửa sông ra biển Km 2+000 - Km 4+000 thuộc tuyến kênh Thị Kẹo - Cái Đôi Vàm, do tỉnh Cà Mau quản lý bị bồi lắng rất nhiều, tàu thuyền lưu thông khó khăn, cần thiết phải đầu tư nạo vét sớm (khối lượng nạo vét dự kiến khoảng 85.000m3). Đoạn còn lại từ kênh Làng Cá đến cửa sông (từ Km 0+000 - Km 2+000) tàu thuyền vẫn lưu thông được.

Đồng thời, do điều kiện ngân sách tỉnh khó khăn, nên chưa bố trí được kế hoạch vốn cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.

Gia Minh