Hang Sơn Đoòng, Việt Nam: Là một trong những hang động lớn nhất thế giới, hang Sơn Đoòng có sông, rừng nằm bên trong. Kỳ quan này được hình thành cách đây 2-5 triệu năm, khi nước sông ngầm làm xói mòn các lớp đá vôi dưới chân núi.
Hang Sơn Đoòng, Việt Nam: Là một trong những hang động lớn nhất thế giới, hang Sơn Đoòng có sông, rừng nằm bên trong. Kỳ quan này được hình thành cách đây 2-5 triệu năm, khi nước sông ngầm làm xói mòn các lớp đá vôi dưới chân núi.
Huy Phong (Theo MSN)