Sơn La có tân Giám đốc Sở Giao thông vận tải

03/07/2020 10:36

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La vừa công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải ở địa phương này.

Sơn La có tân Giám đốc Sở Giao thông vận tải 1
Ông Đào Tài Tuệ - Tân Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sơn La

Tại Quyết định số 1379, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La bổ nhiệm có thời hạn ông Đào Tài Tuệ giữ chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La kể từ ngày 1/7/2020 (thời hạn bổ nhiệm là 5 năm).

Ông Đào Tài Tuệ (SN 1975, quê huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên). Trước khi giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông Tuệ từng kinh qua nhiều vị trí công tác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu; Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải...

UBND tỉnh Sơn La cũng công bố các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Đinh Trung Dũng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Trưởng ban Dân tộc tỉnh. Bà Điêu Thị Dân, Phó trưởng ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh giữ chức Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Tiến Dương, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Sơn La có tân Giám đốc Sở Giao thông vận tải 2
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các cá nhân

Bên cạnh đó, bổ nhiệm ông Đinh Văn Trần Phú, Trưởng Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh Sơn La.

Ông Phùng Kim Sơn, ông Nguyễn Công Đoàn, ông Nguyễn Đức Toàn và ông Nguyễn Đức Luyến giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, từ ngày 1/7/2020 đến ngày 1/7/2025; riêng đối với bà Điêu Thị Dân, sinh 10/11/1967, thời hạn điều động, bổ nhiệm từ ngày 1/7/2020 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Minh Chuyên