Sơn La: Hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng đường GTNT

07/01/2016 15:14

Trong 3 năm (từ 2013 đến tháng 12/2015) các địa phương trong tỉnh đã làm được 3.038 tuyến đường...

Sơn La: Hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng đường GTNT 1
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Sơn La, trong 3 năm (từ 2013 đến tháng 12/2015) các địa phương trong tỉnh đã làm được 3.038 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 960km đường bê tông nội tổ, bản, tiểu khu.

Riêng năm 2015 hoàn thành 1.890 tuyến đường với tổng chiều dài gần 500 km. Tổng kinh phí để hoàn thành các tuyến đường này trên 1.060 tỷ đồng; trong đó Nhà nước hỗ trợ hơn 330 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 720 tỷ đồng. Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, phong trào xây dựng giao thông nông thôn tại tỉnh Sơn La đã được triển khai rộng khắp. Nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn đưa mục tiêu này thành phong trào thi đua, đồng thời huy động sức dân để xã hội hóa phát triển đường giao thông nông thôn.

H.T