Sơn Tùng M-TP: Tiểu sử, bài hát hit, đời tư, tình yêu