“Sông tuyết” ở Hà Nam có thể gây ung thư

11/01/2018 14:00

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam vừa công bố kết quả xét nghiệm mẫu nước tại khu vực sông Châu Giang...

“sông tuyết” ở hà nam có thể gây ung thư

Máy bơm nước từ sông Châu Giang tạo ra bọt trắng

Kết quả cho thấy, nước sông có hàm lượng amoni vượt hơn 70 lần so với mức cho phép. Nồng độ oxy hòa tan dưới 2,5 lần giới hạn. Hàm lượng amoni có trong nước khi vượt quá tiêu chuẩn cho phép, có thể chuyển hóa thành các chất gây ung thư và nhiều bệnh khác. Nước sông bị ô nhiễm ở cấp độ 2 (mức nghiêm trọng). Do nước sông bị ô nhiễm, khi 5 cống bơm thủy lợi hoạt động tạo nên hiện tượng bọt nổi dày mặt sông, trắng như tuyết nên nhiều người gọi là “dòng sông tuyết”. Được biết, hiện tượng nước nổi bọt trắng xóa đã xảy ra nhiều năm nay trên sông Châu Giang.

Vũ Anh