Sử dụng biển kiểm soát giả bị phạt bao nhiêu tiền?

13/02/2017 18:05

Chủ phương tiện sử dụng biển kiểm soát giả có thể bị phạt tiền lên đến 6 triệu đồng, tước GPLX từ 1-3 tháng.

Sử dụng biển kiểm soát giả bị phạt bao nhiêu tiền? 1

Chủ phương tiện sử dụng biển kiểm soát (BKS) giả có thể bị phạt tiền lên đến 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe (GPLX) từ 1 - 3 tháng - Ảnh minh họa.

Sử dụng biển kiểm soát giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đã có hiệu lực từ 1/8/2016. Đây là văn bản mới nhất, thay thế cho các Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và 107/2014/NĐ-CP của Chính Phủ.

* Đối với xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô mức phạt có thể lên đến 6 triệu đồng cho hành vi sử dụng biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Cụ thể, tại Điểm d, Khoản 5, Điều 16 Nghị định 46 quy định Xử phạt người Điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về Điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi Điều khiển xe gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Sử dụng Giấy phép lái xe giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Ngoài việc bị phạt tiền, người Điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu Giấy đăng ký xe, biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (tại Điểm c, Khoản 6, Điều 16).

Xem thêm video:

 Tự thay đổi màu sơn của xe bị phạt bao nhiêu tiền?

* Đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mức phạt là từ 300 ngàn - 400 ngàn đồng cho hành vi sử dụng biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Cụ thể, tại Điểm c, Khoản 3, Điều 17 Nghị định 46 quy định Xử phạt người Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về Điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm Điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với biển số đăng ký ghi trong Giấy đăng ký xe; biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ngoài việc bị phạt tiền, người Điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu Giấy đăng ký xe, biển số không đúng quy định (tại Điểm b, Khoản 5, Điều 17).

TOÀN VĂN NGHỊ ĐỊNH 46 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG

Thanh Hà