Sử dụng vốn dư của Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi thế nào?

21/07/2016 16:44

PTT Phạm Bình Minh vừa chỉ đạo về việc điều chỉnh Hiệp định vay vốn WB liên quan đến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Sử dụng vốn dư của Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi thế nào? 1

Vốn dư của Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ được phân bổ vào nhiều dự án khác

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh Hiệp định vay vốn WB để sử dụng vốn dư sau đấu thầu của Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, về kiến nghị sử dụng vốn dư 59,26 triệu USD để bổ sung hoàn thiện hệ thống đường gom dân sinh, cống chui và nút giao trong khuôn khổ dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT báo cáo cụ thể về nội dung các hạng mục dự kiến đầu tư, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định hiện hành.

Về kiến nghị sử dụng 15 triệu USD cho việc chuẩn bị các dự án vay vốn WB tương lai, Phó Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Bộ KH&ĐT và giao Bộ KH&ĐT chủ trì, thống nhất với các cơ quan liên quan về việc tận dụng và sử dụng nguồn vốn này một cách có hiệu quả nhất, phù hợp quy định hiện hành.

Liên quan đến kiến nghị sử dụng 10 triệu USD để thực hiện thiết kế kỹ thuật cho hợp phần 1 đoạn 36km từ Dầu Giây đến Xuân Lộc của Dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ GTVT, KH&ĐT khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 287/TB-VPCP ngày 24/8/2015 của Văn phòng Chính phủ về Dự án đầu tư đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết;

Bộ GTVT xác định rõ hình thức đầu tư phù hợp cho Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết trong bối cảnh không còn nguồn IDA (nguồn vốn vay ưu đãi dành cho các nước nghèo và kém phát triển của Hiệp hội phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới - WB) cho Dự án, thống nhất với các cơ quan liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.