1. Machu Picchu (Peru) - Isla del Sol (Bolivia)

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã một hai lần nghe đến cái tên Machu Picchu. Đây là một thành phố cổ nổi tiếng của triều đại Inca đã biến mất. Sau khi được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới, lượng khách du lịch đã tăng lên gấp nhiều lần.

Isla del Sol có thể là một lựa chọn thay thế tốt không kém. Thêm vào đó, nó nằm trên hồ Titicaca vô cùng đẹp. Tại đây, du khách có thể nhìn thấy hơn 80 tàn tích và vô số ruộng bậc thang. 
1. Machu Picchu (Peru) - Isla del Sol (Bolivia) Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã một hai lần nghe đến cái tên Machu Picchu. Đây là một thành phố cổ nổi tiếng của triều đại Inca đã biến mất. Sau khi được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới, lượng khách du lịch đã tăng lên gấp nhiều lần. Isla del Sol có thể là một lựa chọn thay thế tốt không kém. Thêm vào đó, nó nằm trên hồ Titicaca vô cùng đẹp. Tại đây, du khách có thể nhìn thấy hơn 80 tàn tích và vô số ruộng bậc thang. 
Phan Hằng (Theo Brightside)