Không có thơ ở V-League

V-League giống như một đoạn văn mà ở đó mọi câu từ đều xù xì, gai góc. Đương nhiên, không có vần thơ nào được gieo nơi đây.