Cần những tiếng còi tự trọng

Do đội ngũ trọng tài nội đã đánh mất niềm tin nên thuê trọng tài ngoại được coi là phương án khả dĩ giúp V-League về đích an toàn.