Điều chỉnh định mức xây dựng để áp dụng cho dự án cao tốc Bắc - Nam

27/06/2019 16:53

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Xây dựng sớm công bố, điều chỉnh, sửa đổi các định mức để áp dụng cho dự án cao tốc Bắc – Nam.

Điều chỉnh định mức xây dựng để áp dụng cho dự án cao tốc Bắc - Nam 1
Dự án thành phần Cao Bồ - Mai Sơn thuộc cao tốc Bắc - Nam đã bàn giao mặt bằng được 7,5/15,2km, dự kiến khởi công tháng 9/2019 - ảnh Đình Quang

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp mới đây về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Trong thông báo kết luận, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao Bộ GTVT đã hoàn thành và tiếp tục triển khai các nội dung trong bước chuẩn bị đầu tư. Đến nay dự án cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Về các công việc thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các Ban QLDA phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng.

UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua khẩn trương chỉ đạo rà soát quy hoạch các khu tái định cư và thực hiện xây dựng để đáp ứng nhu cầu tái định cư cho người dân; chỉ đạo chính quyền cấp huyện, xã tổ chức triển khai thủ tục thu hồi đất, lập phương án bồi thường đảm bảo tiến độ GPMB, vận động và có chính sách hỗ trợ người dân thuê nhà tạm cư để bàn giao mặt bằng.

Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Nghị định sửa đổi Điều 17 Nghị định số 47/2014 (quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất) theo trình tự thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trước ngày 15/7/2019.

Về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án, các địa phương sớm rà soát, hoàn thành quy hoạch mỏ vật liệu trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ TN&MT đảm bảo đủ trữ lượng, chất lượng; phối hợp với các Ban QLDA, Tư vấn để thực hiện việc cấp phép, đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng.

Bộ Xây dựng sớm công bố, điều chỉnh, sửa đổi các định mức để áp dụng cho dự án; hỗ trợ xác định phương pháp và giá gói thầu tư vấn nước ngoài thực hiện công tác kiểm tra, tính toán đối chứng hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần cầu chính đối với dự án cầu Mỹ Thuận 2.

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng chủ động tham gia giám sát quá trình triển khai dự án, từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi công trình hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Về lựa chọn nhà đầu tư, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ GTVT tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật, trên nguyên tắc ưu tiên nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm, uy tín; khuyến khích các nhà đầu tư trong nước liên danh, liên kết với nhau, với các nhà đầu tư quốc tế đủ năng lực để triển khai dự án; đồng thời thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 1119 ngày 4/5/2019, số 1429 ngày 31/5/2019 và số 4903 ngày 6/6/2019 của Văn phòng Chính phủ. Bộ GTVT sớm báo cáo Thường trực Chính phủ nghe và cho ý kiến chỉ đạo về việc lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo các yêu cầu về phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT chủ trì, thành lập Tổ giám sát gồm đại diện các Bộ, cơ quan: KH&ĐT, Tài chính, Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ và mời kiểm toán Nhà nước để thực hiện giám sát chặt chẽ quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

L.Chi