Sửa đổi quy chế ứng phó sự cố tràn dầu

18/11/2014 14:34

Theo Quyết định số 63 vừa được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký ban hành, các tàu chở dầu Việt Nam có tổng dung tích từ 150RT trở lên, các tàu khác có tổng dung tích từ 400RT trở lên...

Các kế hoạch ứng phó phải được cơ quan có thẩm quyền của Bộ GTVT phê duyệt. Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015.

Trước đó, Bộ GTVT có văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung quy chế ứng phó sự cố tràn dầu như trên, bởi sau một thời gian thực hiện phát sinh bất cập. Từ năm 1993 đến nay, Cục Đăng kiểm VN được Bộ GTVT giao tổ chức thực hiện việc đánh giá, phê duyệt các kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, ô nhiễm dầu, chất lỏng độc hại từ phương tiện vận chuyển. Kế hoạch về ứng phó sự cố tràn dầu cũng là một trong những căn cứ để Cục Đăng kiểm VN  cấp Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do dầu của tàu.

Hồng Xiêm