Sửa đổi Thông tư 15 về vận chuyển hàng quá cảnh

31/05/2015 21:46

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 17 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15 năm 2014.

sửa đổi thông tư 15 về vận chuyển hàng quá cảnh
Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 17 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15 năm 2014 hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, việc vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam phải được thực hiện theo các tuyến đường và cặp cửa khẩu theo quy định.

Với mỗi cửa khẩu, Thông tư quy định cụ thể các tuyến đường vận chuyển quá cảnh và các cửa khẩu xuất hoặc nhập tương ứng. Căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế, Bộ GTVT sẽ công bố bổ sung hoặc sửa đổi danh mục tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa để các đơn vị vận tải lựa chọn thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2015. 

Trần Duy