Sửa Luật Đầu tư công phải phân cấp mạnh mẽ, không ôm đồm

19/08/2018 07:36

Sửa Luật Đầu tư công cần làm rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thẩm tra, thẩm định, quyết định...

Sửa Luật Đầu tư công phải phân cấp mạnh mẽ, không ôm đồm 1

Ảnh minh họa

Đó là quan điểm được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quán triệt khi chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, trong đó có Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, gắn trách nhiệm

Đánh giá Luật Đầu tư công là một tiến bộ trong quản lý, nhưng Thủ tướng cho rằng, trong thực tiễn đã nảy sinh nhiều vấn đề, nhiều điểm khó vận dụng, vì thế, phải làm sao phân cấp, giao quyền rõ hơn, cải cách thủ tục hành chính tốt hơn, nêu cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong đầu tư, quản lý.

Theo Tờ trình của Bộ KH&ĐT, Luật Đầu tư công là luật đầu tiên kể từ trước đến nay quy định những vấn đề liên quan đến quản lý các hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Sau hơn 3 năm thực hiện, tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc. Đó là khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, một số quy định trong luật còn cứng nhắc hoặc chưa đầy đủ nên dẫn tới tình trạng các quy định không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn; Tồn tại một số điểm chưa thống nhất giữa Luật Đầu tư công với các luật khác.

Cũng tại phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận về Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch do Bộ KH&ĐT chủ trì soạn thảo. Về nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo luật với tinh thần không để có quá nhiều quy hoạch trên cùng một địa bàn, lĩnh vực. Cùng với đó, phải tạo thuận lợi, phân cấp, giao quyền mạnh mẽ.

Phát biểu thảo luận, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng, cần đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, trong đó, các dự án nhóm A thì thẩm quyền Thủ tướng quyết định và Bộ KH&ĐT thẩm định nguồn vốn. Những dự án nhóm B có thể phân cấp cho các địa phương để quá trình triển khai nhanh hơn.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đồng tình và nêu quan điểm, phân cấp cần gắn trách nhiệm với các Bộ trưởng và Chủ tịch tỉnh, thành phố, từ khâu thẩm định nguồn vốn đến quá trình sử dụng vốn theo mục tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị cần có khoản vốn riêng cho các khâu quy hoạch và công tác chuẩn bị đầu tư, vì khi có gói vốn riêng cho khâu quy hoạch sẽ khuyến khích các bộ, ngành địa phương tổ chức lại quy hoạch, khuyến khích điều chỉnh quy hoạch yếu kém. “Nếu quy hoạch không tốt thì việc triển khai theo quy hoạch đó sẽ gây lãng phí lớn”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Nhìn lại quá trình thực hiện Luật Đầu tư công thời gian qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định, Luật ra đời đã hoàn thành sứ mệnh là giúp lập lại trật tự đầu tư và quản lý vốn đầu tư từ ngân sách một cách tập trung, giảm đầu tư dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư. Theo Phó Thủ tướng, Luật cần điều chỉnh theo hướng giúp nâng cao năng lực quản lý điều hành của Nhà nước, quy định rõ hơn quyền và trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng và đến tận các bộ, ngành và tăng cường hậu kiểm để nâng cao tinh thần trách nhiệm. 

Không để một việc phải báo cáo nhiều Bộ

Đề nghị Bộ KH&ĐT tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần “không để vướng mắc nhiều hơn, tập trung vào quản lý vốn ngân sách Nhà nước trong đầu tư, phân cấp giao quyền mạnh mẽ”.

Đề cập đến thẩm quyền của Thường trực HĐND, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, minh bạch và chịu trách nhiệm, không ôm đồm, tạo thuận lợi cho địa phương, cho cơ sở. “Đầu tư công có tiến bộ trong quản lý, nhưng trong thực tiễn có nhiều vấn đề cần đổi mới. Trong đó có vấn đề phân cấp, giao quyền, trách nhiệm của HĐND, UBND, trách nhiệm của các Bộ trưởng phải rõ hơn. Việc cải cách phải làm sao đừng gây ra sự phức tạp trong điều hành, trách nhiệm không rõ. Phải có sự thông suốt hơn trong phân bổ và quản lý nguồn lực, trong giao kế hoạch. Còn các bộ chủ yếu là quản lý Nhà nước, những chỉ tiêu lớn, những công trình trọng điểm”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời nêu rõ nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công phải sát với khả năng ngân sách, để tránh dàn trải, mất cân đối về đầu tư.

Hoài Vũ