Sửa luật để minh bạch trong quản lý thuế

28/08/2018 06:50

Ngày 27/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành, Uỷ ban Tài chính-Ngân sách...

Sửa luật để minh bạch trong quản lý thuế 1

Người dân làm thủ tục nộp thuế tại Hà Nội - Ảnh: Ngọc Thắng

Ngày 27/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, thảo luận về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), dự kiến sẽ được trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 6 tới đây.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, Bộ đã rà soát việc đánh giá 10 năm thực hiện quản lý thuế, xây dựng báo cáo tham khảo kinh nghiệm quốc tế để làm căn cứ soạn thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi); phối hợp với một số hội nghề nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo xin ý kiến về dự án luật và tiếp nhận góp ý từ phía Bộ Tư pháp...

Ông Hà cho biết, đa số các ý kiến thống nhất phạm vi điều chỉnh của dự án Luật quy định việc quản lý thuế và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng các khoản thu khác thuộc ngân sách không do cơ quan thuế quản lý cũng cần được quản lý chặt chẽ hoặc băn khoăn về tính phù hợp của việc quản lý các khoản thu khác của ngân sách.

Về vấn đề điều tra thuế, Bộ Tài chính đề nghị trước mắt chưa bổ sung chức năng này cho các cơ quan thuế để nghiên cứu kỹ hơn, lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo lộ trình nên chưa đưa nội dung này vào dự thảo luật.

Theo Bộ Tài chính, trong quá trình xây dựng dự thảo, nhiều ý kiến cho rằng cần mở rộng đối tượng áp dụng đầy đủ chế độ kế toán, chứng từ đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ cá nhân kinh doanh và thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp theo quy định, hạn chế việc khoán thuế. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng trong khi các hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện được chế độ kế toán thì việc ấn định thuế, khoán thuế vẫn cần thiết.

Dự thảo luật lần này cũng bổ sung quy định quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử theo hướng xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế điện tử, nộp thuế trực tuyến, bổ sung quy định trách nhiệm các bộ, ngành các tổ chức liên quan đến thương mại điện tử.

Đánh giá dự án luật được chuẩn bị công phu, nhưng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính cần thuyết minh, trình bày rõ các nội dung, phạm vi sửa đổi của luật, trong đó nhấn mạnh việc kế thừa các quy định hiện hành còn giá trị; bảo đảm tinh thần vừa quản lý chặt chẽ việc quản lý thuế, vừa tạo thuận lợi cho các bên liên quan trong thực thi trách nhiệm, nghĩa vụ. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế để tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao minh bạch, năng lực quản lý; thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ để quản lý thuế tốt, nhất là quản lý khu vực kinh doanh phi chính thức.

Góp ý trực tiếp vào từng nội dung cụ thể mà Bộ Tài chính xin ý kiến các bộ, ngành, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính xem lại quy định tại luật hiện hành về thẩm quyền xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp. “Với các mức tiền phạt như hiện nay, Bộ trưởng hoàn toàn có thể ra quyết định xử phạt, không nên dồn việc lên tận Thủ tướng Chính phủ”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính “gia công” thêm các quy định liên quan tới chống chuyển giá của các công ty đa quốc gia theo hướng xây dựng các biện pháp chống xói mòn lợi nhuận, quản lý chặt chẽ việc khấu trừ chi phí lãi vay quá mức để giải quyết tình trạng công ty con ở Việt Nam chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thông qua các khoản vay của công ty mẹ mà thực chất là các khoản góp vốn. 

Hoài Vũ