Sửa Luật Đường sắt đáp ứng yêu cầu thực tế

27/06/2014 13:08

Chiều 26/6, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chủ trì hội nghị Tổng kết 8 năm thực hiện Luật Đường sắt. 


Về những quy định của Luật Đường sắt 2006 chưa được thực hiện, có 11 nội dung, chia làm 6 nhóm. Trong đó có nhóm văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa được ban hành như Quy định về điều kiện và thời gian tổ chức, cá nhân hoạt động đường sắt tiến hành điều chỉnh cơ cấu, tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định của Luật. Quy định của Bộ Y tế về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu. Quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT về phạm vi bảo vệ công trình và hành lang ATGT đường sắt đô thị... 


Có 16 nội dung của Luật Đường sắt chưa phù hợp, được chia làm 7 nhóm về kết cấu hạ tầng đường sắt, phương tiện đường sắt, nhân viên đường sắt, quy tắc ATGT đường sắt...


Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, báo cáo của Cục Đường sắt VN và các ý kiến đóng góp đáp ứng cơ bản nhiệm vụ đặt ra. Thứ trưởng giao Vụ Pháp chế, Cục Đường sắt VN tiếp thu các ý kiến, đối chiếu luật và phân tích sâu hơn để hoàn tất dự thảo báo cáo. Cần thiết phải rà soát, nghiên cứu kiến nghị sửa đổi và bổ sung Luật Đường sắt cho phù hợp. Thứ trưởng cũng yêu cầu nghiên cứu rõ hơn nữa về đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc. Có thể tham khảo kinh nghiệm các nước khác về hai lĩnh vực đường sắt này.

Thiện Anh