Sửa Luật Xây dựng để chống lãng phí

07/04/2014 14:16

Luật Xây dựng (2003) có nhiều "lỗ hổng" đang khiến đầu tư công kém hiệu quả, lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước và gây bức xúc cho dư luận…