Sửa mặt cầu Thăng Long: Mẻ bêtông siêu tính năng đầu tiên được đổ thế nào?

21:53, 28/09/2020

Các nhà thầu tiến hành đổ thành công 120m bêtông siêu tính năng đầu tiên thuộc dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long.

Nguyễn Hoàn - Đinh Ánh - Diễm Ly