Sương mù dày đặc, hàng không chỉ thị khẩn về đảm bảo an toàn

08/02/2023 15:35

Cục Hàng không VN vừa có văn bản về việc tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động bay trong thời tiết sương mù, mây thấp.

Huỷ chuyến, chuyển hướng hạ cánh vì sương mù dày đặc

Theo đó, một số sân bay khu vực miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi sương mù mây thấp vào tháng 2 đến tháng 4 hàng năm, khiến một số chuyến bay phải bay chờ, hủy chuyến, chuyển hướng, ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác của các hãng hàng không và chất lượng dịch vụ với hành khách.

Cục Hàng không VN yêu cầu các hãng hàng không chủ động theo dõi thời tiết, điều chỉnh lịch bay phù hợp

Cục Hàng không VN đã yêu cầu các hãng hàng không chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết sương mù mây thấp để điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với hoạt động bay. Cung cấp thông tin kịp thời, phối hợp với các cảng hàng không để đảm bảo phục vụ các chuyến bay chậm, hủy, chuyển hướng do thời tiết xấu.

Các hãng hàng không cũng cần chỉ đạo người lái, bộ phận điều hành khai thác bay tuân thủ nghiêm các quy trình khai thác chuẩn do Cục Hàng không VN phê chuẩn/ban hành, các phương thức bay, huấn lệnh không lưu.

Cùng đó, tập trung chú ý trong quá trình bay, kịp thời liên lạc với cơ sở điều hành bay liên quan khi cần trợ giúp để đảm bảo an toàn chuyến bay.

Cục cũng chỉ đạo các hãng rà soát tăng cường chuẩn bị (briefing) trước chuyến bay cho người lái về điều kiện khí tượng và khả năng tiếp thu của các sân bay để chủ động lập kế hoạch bay và lựa chọn sân bay dự bị phù hợp.

“Trong điều kiện thời tiết sương mù dầy đặc mây thấp trên diện rộng… phải chọn thêm sân bay dự bị thứ 2 nằm ngoài vùng ảnh hưởng của khu vực thời tiết xấu. Trường hợp các chuyến bay phải bay chờ, chậm, hủy chuyến hoặc chuyển hướng vì lý do thời tiết, cần phải kịp thời thông báo rõ nguyên nhân tới hành khách, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người vận chuyển, đảm bảo quyền lợi cho hành khách theo đúng quy định; tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để hành khách kịp thời nắm bắt thông tin trong trường hợp chuyến bay bị ảnh hưởng do thời tiết”, lãnh đạo Cục Hàng không VN nhấn mạnh.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay VN, Cục Hàng không VN yêu cầu chỉ đạo các cơ sở điều hành bay, kiểm soát viên không lưu (KSVKL) phải thực hiện nghiêm chỉ thị về đảm bảo an toàn khai thác tàu bay trong điều kiện thời tiết bất lợi. Trong đó, đặc biệt lưu ý các giá trị khai thác tối thiểu tại các sân bay. Trường hợp giá trị khai thác tối thiểu dưới tiêu chuẩn, phải cấp huấn lệnh chuyển hướng tàu bay đi sân bay dự bị phù hợp.

Ngoài ra, KSVKL phải liên tục nắm bắt, cập nhật thông tin khí tượng, nhất là các điều kiện thời tiết bất lợi để kịp thời cung cấp thông tin, tư vấn cho người lái và chủ động có phương án điều hành bay phù hợp. Tăng cường quan sát, giám sát tình hình không lưu, kịp thời phát hiện các tình huống uy hiếp an toàn bay để khuyến cáo và có biện pháp xử lý kịp thời.

Cục Hàng không VN cũng yêu cầu chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng (cơ sở MET) quán triệt việc đảm bảo chất lượng và tính liên tục của số liệu quan trắc khí tượng sân bay phục vụ hoạt động bay.

Cụ thể, các cơ sở cần chủ động trao đổi, thông báo cho cơ sở điều hành bay liên quan (APP/TWR) khi xuất hiện hoặc dự kiến xuất hiện các điều kiện thời tiết sương mù mây thấp ảnh hưởng đến hoạt động bay để KSVKL lập phương án và ra quyết định phù hợp.

Ngoài ra, tăng cường dự báo, cảnh báo, tư vấn thời tiết cho người khai thác bay và kiểm soát viên không lưu về việc theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật bản tin cảnh báo, dự báo khi nhận định có thay đổi đạt ngưỡng so với bản tin đã phát hành. Các cơ sở cũng cần tăng cường tư vấn xu thế xuất hiện hoặc diễn biến các hiện tượng thời tiết xấu ảnh hưởng tới khai thác bay.

Đảm bảo an toàn khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế

TCT Cảng hàng không VN - CTCP và Cảng HKQT Vân Đồn được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ sở MET để tiếp nhận thông tin, số liệu quan trắc khí tượng, dự báo, cảnh báo thời tiếp.

Thông báo và cảnh báo các hiện tượng thời tiết và điều kiện tầm nhìn hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động khai thác tại sân bay đến các cơ quan, đơn vị hoạt động tại khu bay.

Các doanh nghiệp phải yêu cầu các bộ phận liên quan tại cảng HK, các đơn vị hoạt động tại khu bay phải tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, đặc biệt tuân thủ phương án đảm bảo an toàn khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế theo quy định tại Thông tư 29 ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Bên cạnh đó, giám sát và cung cấp kịp thời thông tin tình trạng đường cất hạ cánh cho cơ sở không lưu liên quan. Rà soát lại hệ thống chiếu sáng trên sân đỗ tàu bay, đảm bảo hệ thống chiếu sáng sân đỗ tàu bay hoạt động tốt theo quy định trong điều kiện khai thác khi tầm nhìn hạn chế, điều kiện thời tiết sương mù.

Tăng cường việc kiểm tra của người khai thác cảng hàng không, sân bay trong việc tuân thủ các quy định khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế với các cơ quan, đơn vị hoạt động tại khu bay.

Cảng hàng không cũng cần chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để xây dựng kế hoạch phục vụ trong trường hợp có chuyến bay chậm, hủy, chuyển hướng do điều kiện thời tiết.

Lãnh đạo Cục Hàng không VN cũng đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không tiếp nhận thông tin, số liệu quan trắc khí tượng, dự báo, cảnh báo thời tiết từ Người khai thác cảng hàng không, sân bay và triển khai kịp thời đến các bộ phận trực thuộc để thực hiện các phương án, giải pháp, quy trình cung cấp dịch vụ phù hợp. Cùng đó, yêu cầu cán bộ, nhân viên tuân thủ phương án đảm bảo an toàn khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế theo quy định.

Các đơn vị tiếp tục rà soát quy trình cung cấp dịch vụ để kịp thời bổ sung, chỉ đạo tăng cường giải pháp an toàn khi thực hiện cung cấp dịch vụ trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, cũng như yêu cầu cán bộ, nhân viên trong quá trình cung cấp dịch vụ phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về hoạt động trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Các cảng vụ hàng không được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở cung cấp thông tin khí tượng, các quy trình cung cấp, lưu giữ thông tin khí tượng tại cảng hàng không, sân bay và yêu cầu các đơn vị khắc phục ngay các tồn tại.

Tăng cường giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của các hãng hàng không trong trường hợp chuyến bay bị hủy, chậm chuyến kéo dài, cũng như việc tuân thủ các quy định khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế với các cơ quan, đơn vị hoạt động tại khu bay. Kịp thời phát hiện, yêu cầu chấn chỉnh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ An