Tách riêng bảng lương, lo công chức chỉ tập trung chạy đua chức vụ

10/05/2018 08:38

Việc phân tách riêng bảng lương chức vụ với chuyên môn sẽ khiến công chức chỉ tập trung cuộc đua vào chức vụ.

Tách riêng bảng lương, lo công chức chỉ tập trung chạy đua chức vụ 1

Quang cảnh Hội nghị Trung ương 7 - Ảnh: TTXVN

Đó là một trong những nội dung được đưa ra trong phiên thảo luận về Đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp”, được Hội nghị Trung ương 7 thảo luận chiều 9/5.

Gắn phân định bảng lương với đề bạt cán bộ

Phát biểu thảo luận tại hội trường, ông Ngô Đông Hải - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu thực tiễn 20 năm qua cho thấy mong muốn cải cách tiền lương chúng ta không thực hiện được. Nguyên nhân chủ yếu là, không thực hiện triệt để đưa các loại chi phí vào lương. Chính vì thế, lương không xác đáng và bình quân cào bằng.

Thứ hai, ông Hải cho rằng do nguồn lực có hạn, lương được điều chỉnh nhiều lần nhưng đến nay vẫn thấp, không theo kịp mặt bằng thị trường. Đặc biệt quy định mặt bằng lương theo hệ số nên làm mất ý nghĩa tiền lương.

Thứ ba, quá trình thực hiện tiền lương do bất cập tiề lương phát sinh phụ cấp và thu nhập ngoài lương. Đặc biệt,  ban hành và quyết định phụ cấp thu nhập tăng thêm không theo nguyên tắc nào, dẫn đến phụ cấp đặc thù, làm cho méo mó quan hệ tiền lương, mất đi vai trò ý nghĩa của tiền lương, nhất là tiền lương không còn là vai trò chính và là động lực của cán bộ công chức.

Một số đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn trước việc phân tách riêng bảng lương chức vụ với bảng lương chuyên môn nghiệp vụ có dẫn đến tình trạng cán bộ công chức không tập trung phấn đấu về công vụ, chức nghiệp mà chỉ tập trung cuộc đua vào các chức vụ. Theo Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải,  việc tách riêng bảng lương chức vụ nhằm thực hiện nguyên tắc thứ bậc là thỏa đáng với người có trách nhiệm, chức vụ. Tuy nhiên cũng cần có giải pháp để không làm phát sinh cuộc chạy đua.

"Phải gắn phân định bảng lương vào việc xem xét đề bạt cán bộ. Bên cạnh đó, chúng ta thực hiện đầy đủ các chế độ đãi ngộ với cán bộ công chức để cán bộ công chức yên tâm phấn đấu theo chức nghiệp. Tiếp đó, quan tâm đến bảng lương chuyên gia với mức lương thỏa đáng để cán bộ công chức bên cạnh phấn đấu theo ngạch bậc có thể phấn đấu theo chức nghiệp, suốt đời không phải chạy đua theo chức vụ” - ông Hải góp ý.

Sự chia sẻ của xã hội giúp giảm gánh nặng ngân sách

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, muốn có nguồn cải cách tiền lương phải đẩy mạnh tự chủ và xã hội hóa. Sự chia sẻ của xã hội đối với khu vực dịch vụ công sẽ giảm bớt cho chúng ta gánh nặng phải chi ngân sách cải cách tiền lương. "Dùng cơ chế này nhất định sẽ hiệu quả. Chúng tôi thấy đây là điểm nếu tập trung làm mạnh có nguồn quan trọng để chúng ta cải cách tiền lương” - ông Vinh góp ý.

Đồng tình, ông Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đề nghị việc cải cách kinh tế, cải cách thu chi ngân sách tạo nguồn cho cải cách tiền lương là việc phải làm ngay chứ không phải chờ đến năm 2021.

Theo ông Quang, chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao, đặc biệt với đề án này, quyết tâm chính trị không chỉ đặt vào thực hiện cải cách lương mà cần đặt trong cả Đề án về tinh giản bộ máy, xác định vị trí việc làm. Ông Quang cũng cho rằng, dù làm gì thì Đề án cải cách phải tuân thủ quy luật thị trường, theo đó trong khu vực công cải cách gắn với hiệu quả làm việc và trong khu vực doanh nghiệp gắn với điều chỉnh cải thiện hợp lý năng suất lao động. Như vậy, nguyên tắc thị trường cũng nên coi là nguyên tắc quan trọng cải cách tiền lương.

Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng, quan hệ chặt chẽ với các chính sách khác trong hệ thống chính sách kinh tê-xã hội, liên quan trực tiếp đến cân đối vĩ mô, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng chống tham nhũng. Chính sách tiền lương ở nước ta tính đến nay đã trải qua 4 lần cải cách.  Bên cạnh những kết quả đạt được, chính sách tiền lương đang tồn tại nhiều bất cấp, làm nảy sinh nhiều vấn đề trong xã hội.

Mục tiêu tổng thể của Đề án cải cách tiền lương lần này là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, nhân lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ổn định, thống nhất, liên tục, thông suốt, tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng chống tham nhũng; thực hiện tiến bộ, công bằng, xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Hoài Vũ