Tái cơ cấu nông nghiệp chậm

19/05/2014 17:01

Ngày 17/5, trong hội nghị về Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp do Bộ NN&PTNN tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải lưu ý, thông tin thị trường là vấn đề sống còn ...

Ngày 17/5, trong hội nghị về Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp do Bộ NN&PTNN tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải lưu ý, thông tin thị trường là vấn đề sống còn, nên cần xây dựng hệ thống thông tin riêng về thị trường, các mô hình sản xuất... để cung cấp cho nông dân. 
 

tái cơ cấu nông nghiệp chậm

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, qua gần một năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, mới có 23/63 tỉnh, thành phố ban hành đề án, kế hoạch hành động, việc triển khai thực tiễn chưa nhiều và tác động tới tăng trưởng ngành còn hạn chế. Do đó, thời gian tới, tái cơ cấu nông nghiệp cần được thực hiện đồng bộ và toàn diện hơn, phải tạo ra thay đổi có tính chất cơ bản trong kết cấu nền nông nghiệp; trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy chuyển giao ứng dụng khoa học công nghiệp và tổ chức lại sản xuất...

Hải Quỳnh