Tái cơ cấu phát triển mạng lưới xe buýt toàn quốc

12/11/2016 07:04

Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020.

tái cơ cấu phát triển mạng lưới xe buýt toàn quốc

Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020

 Mục tiêu là đảm bảo tất cả các địa phương đều có quy hoạch mạng lưới xe buýt; Tăng tỷ lệ đảm nhận vận tải của buýt, trong đó Hà Nội, TP.HCM  đạt 10-15% nhu cầu của người dân, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đạt 5-10%, các tỉnh còn lại đạt 1-5%.

Đề án đề ra 7 nhóm giải pháp để hiện thực hóa các mục tiêu: Tăng cường khả năng bao phủ của xe buýt (đầu tư các tuyến buýt chuyên biệt kết nối sân bay, buýt du lịch, mini...); Thí điểm buýt đi qua các chuỗi đô thị lân cận kết nối với Hà Nội, TP.HCM; Đa dạng hóa loại hình xe buýt (BRT, buýt điện...); Hỗ trợ hoạt động mạng lưới xe buýt (các địa phương có chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ); Tăng cường quảng bá, ứng dụng công nghệ thông tin...

H.Lộc