Công bố Tài liệu tham khảo ôn thi tuyển công chức của Bộ GTVT

11/10/2019 19:29

Kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ GTVT diễn ra vào tháng 11 tới, đồng thời Bộ công bố Tài liệu tham khảo ôn thi tuyển công chức...

Bộ Giao thông vận tải thông báo kỳ thi tuyển công chức năm 2019 vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Theo đó tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 25 công chức, gồm 18 công chức ngạch chuyên viên và 07 công chức ngạch cán sự.

Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 1: Trước ngày 10/11/2019. Tổ chức phỏng vấn vòng 2: Trước ngày 30/11/2019. Địa điểm: Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải (Phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.

Theo đó, người tham dự thi tuyển sẽ thi ở 3 môn:

1. Môn thi kiến thức chung (Áp dụng cho tất cả vị trí việc làm).

Có thể tham khảo những Tài liệu như: Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013; Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;...

2. Môn thi ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Thực hiện theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể: Thi vào ngạch chuyên viên: Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2. Thi vào ngạch cán sự: Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 1.

3. Môn thi nghiệp vụ chuyên ngành như:

Chuyên viên Quy hoạch và thẩm định dự án chuyên ngành (Vụ Kế hoạch - Đầu tư); Quan hệ quốc tế (Vụ Hợp tác quốc tế); Theo dõi hợp tác quốc tế về vận tải (Vụ Hợp tác quốc tế); Quản lý vận tải hàng hải (Vụ Vận tải); Quản lý vận tải hàng hải (Vụ Vận tải); Quản lý vận tải hàng hải (Vụ Vận tải); Quản lý đào tạo, bồi dưỡng kiêm Quản lý đội ngũ công chức, viên chức (Vụ Tổ chức cán bộ); Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế kiêm Quản lý nhân sự lãnh đạo, quản lý (Vụ Tổ chức cán bộ); Quản lý cơ chế, chính sách (Vụ Đối tác công - tư); Xây dựng kế hoạch - đầu tư (Vụ Đối tác công - tư); Đổi mới doanh Quản lý đầu tư và tài chính doanh nghiệp (Vụ Quản lý doanh nghiệp); Quản lý đầu tư và tài chính doanh nghiệp (Vụ Quản lý doanh nghiệp); Quản trị công sở (Văn phòng Bộ); Công nghệ thông tin (Văn phòng Bộ); Y tế cơ quan (Văn phòng Bộ); Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Bộ); Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (Văn phòng Ủy ban An toàn gioa thông Quốc gia).

Có thể tham khảo Tài liệu ôn thi như: Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Quyết định số 163/QĐ-GTVT ngày 24/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ GTVT (tập trung vào Vụ Kế hoạch - Đầu tư); Luật Đầu tư công (tập trung vào phần của các bộ, ngành).

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 09/4/2016 của Quốc hội; Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007....

Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT...

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13-Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý ...

Luật Giao thông đường bộ 2008; Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 ngày 17/06/2014 đối với Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11; Thông tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ...

Lưu ý: Ngoài các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định nói trên, người dự thi cần nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật và quy định khác có liên quan.

Tải về: Tài liệu tham khảo - Quy định số 186 - Quy định số 163 - Quyết định số 2775

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện như: - Có điểm thi vòng 2 (chưa cộng điểm ưu tiên) đạt từ 50 điểm trở lên; Có tổng số điểm vòng 2 (gồm điểm thi vòng 2 cộng điểm ưu tiên) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thi vòng 2 (chưa cộng điểm ưu tiên) cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Bộ trưởng quyết định người trúng tuyển. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức này không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển khác.

BGTVT