Tại sao cứ phải "đóng dấu"?

10/10/2014 07:28

50% doanh nghiệp được hỏi ý kiến muốn bỏ hẳn con dấu, 31% muốn thay đổi cách cấp dấu là tự khắc thay vì do cơ quan Công an cấp như hiện nay. 

Chương trình này đã góp phần quan trọng giúp DN tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời cũng giúp giảm đáng kể nguồn nhân lực của ngành Thuế, tiết kiệm chi phí quản lý hành chính nói chung.

Là hình thức giao dịch văn minh, an toàn và hiệu quả với cơ quan quản lý thuế, song trong trường hợp này, DN không cần sử dụng đến con dấu - công cụ được coi là “siêu quyền lực” hiện nay. Thay cho con dấu là chữ ký số - đã được thừa nhận về pháp lý tương đương với con dấu và chữ ký DN. Tương tự như vậy, con dấu của các cơ quan quản lý cũng đang giảm dần tần suất sử dụng cũng như quyền lực khi một số địa phương, bộ, ngành đã và đang mở rộng hình thức giao dịch điện tử. Trong khi đó, cho đến nay, chưa có vi phạm nào liên quan đến việc sử dụng chữ ký số bị phát hiện như với tình trạng dễ bị làm giả, gây tranh chấp, khiếu kiện đối với con dấu “truyền thống” vừa qua.

Điều đó thể hiện, khi các hình thức giao dịch hiện đại càng phát triển, mở rộng, việc sử dụng con dấu càng không cần thiết. Thậm chí, quá trình “xin”, sử dụng con dấu gây tốn kém không ít thời gian, tiền bạc cho doanh nghiệp - theo nghiên cứu của một số cơ quan, tổ chức trong nước, quốc tế. Đây cũng là lý do khiến 50% doanh nghiệp được hỏi ý kiến muốn bỏ hẳn con dấu, 31% muốn thay đổi cách cấp dấu là tự khắc thay vì do cơ quan Công an cấp như hiện nay.

Tuy nhiên, mong muốn bỏ con dấu của nhiều doanh nghiệp rất khó được áp dụng trong giai đoạn hiện nay, phần vì cơ sở hạ tầng của Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ, phần khác chính là bởi tư duy ngại thay đổi của nhiều cơ quan quản lý và của chính bản thân doanh nghiệp. Và đây cũng là lý do khiến cho lộ trình cải cách thủ tục hành chính nói chung tại nhiều địa phương, bộ, ngành vẫn chưa được như kỳ vọng.

Bảo Nguyên