Tại sao đến nay Đà Nẵng vẫn chưa có Chủ tịch HĐND?

12/12/2017 22:22

Mặc dù Thường vụ đã biểu quyết, 100% thống nhất tiến cử ông Nguyễn Nho Trung là Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng...

tại sao đến nay Đà nẵng vẫn chưa có chủ tịch hĐnd?

Ông Trương Quang Nghĩa vừa cho biết lý do tại sao Đà Nẵng vẫn chưa có Chủ tịch HĐND

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, sau khi HĐND TP Đà Nẵng họp phiên bất thường bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch đối với ông Xuân Anh, ông Nguyễn Nho Trung (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng) là người được tiến cử chức Chủ tịch HĐND thành phố.

Tuy nhiên, theo quy định mới hiện nay, những người bị kỷ luật cảnh cáo không được đề bạt nên ông Nguyễn Nho Trung chỉ nhận nhiệm vụ trước Thường vụ và Thường trực HĐND thành phố, mặc dù Thường vụ đã biểu quyết 100% thống nhất tiến cử ông Trung.

Ông Nghĩa cũng đánh giá rằng dưới sự điều hành của ông Nho Trung, kỳ họp cuối năm 2017 HĐND TP đã diễn ra với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tất cả 25 Nghị quyết HĐND được thông qua trên tinh thần xây dựng, thống nhất cao.

"Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng cuối năm 2017 diễn ra trong hoàn cảnh chưa có tiền lệ. Đầu tiên là việc kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Anh khiến cả Ban Thường vụ Thành ủy cũng bị kỷ luật cảnh cáo. Điều này có lẽ là đi vào lịch sử của Đảng chứ không phải riêng lịch sử Đà Nẵng”, ông Nghĩa nói.

Bí thư Đà Nẵng cũng khẳng định Trung ương đảng, Chính phủ, đặc biệt là Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố hết sức nghiêm túc, công minh, công bằng trong xử lý kỷ luật. "Tất nhiên, trong quá trình đó phải xem xét kỹ càng các yếu tố về sự thành khẩn, nghiêm túc trong quá trình kiểm điểm, năng lực làm việc và quan trọng là ổn định để tiếp tục phát triển”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Vĩnh Nhân