Để bảo đảm ATGT trên đường Trần Nhật Duật, Tổ công tác đã ngăn một đoạn của làn đường bên phải để hướng dẫn các xe ô tô đi vào khu vực phục vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.
Để bảo đảm ATGT trên đường Trần Nhật Duật, Tổ công tác đã ngăn một đoạn của làn đường bên phải để hướng dẫn các xe ô tô đi vào khu vực phục vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.
Biển Ngọc,Phùng Đô