Sau khi máy báo kết quả thì anh H. yêu cầu Tổ công tác đo lại một lần nữa vì cho rằng "mình không uống một giọt rượu bia nào từ Tết đến giờ, có thể máy đo này có vấn đề".
Sau khi máy báo kết quả thì anh H. yêu cầu Tổ công tác đo lại một lần nữa vì cho rằng "mình không uống một giọt rượu bia nào từ Tết đến giờ, có thể máy đo này có vấn đề".
Biển Ngọc,Phùng Đô