Vì vậy, Tổ công tác tiếp tục sử dụng một máy đo nồng độ cồn khác để kiểm tra tài xế này. Kết quả không khác với lần đó trước, máy báo trong hơi thở của anh H. có nồng độ cồn mức 0,031 miligam/lít khí thở.
Vì vậy, Tổ công tác tiếp tục sử dụng một máy đo nồng độ cồn khác để kiểm tra tài xế này. Kết quả không khác với lần đó trước, máy báo trong hơi thở của anh H. có nồng độ cồn mức 0,031 miligam/lít khí thở.
Biển Ngọc,Phùng Đô