"Trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, nhất là lỗi vi phạm về nồng độ cồn, chúng tôi không ít lần gặp những trước hợp cố tình không hợp tác như thế này. Trước tiên là chúng tôi giải thích cho công dân hiểu quy định của pháp luật, sau đó nếu người vi phạm cố tình không hợp tác thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm theo quy định", cán bộ Đội CSGT số 1 cho hay.
"Trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, nhất là lỗi vi phạm về nồng độ cồn, chúng tôi không ít lần gặp những trước hợp cố tình không hợp tác như thế này. Trước tiên là chúng tôi giải thích cho công dân hiểu quy định của pháp luật, sau đó nếu người vi phạm cố tình không hợp tác thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm theo quy định", cán bộ Đội CSGT số 1 cho hay.
Biển Ngọc,Phùng Đô