Taj Mahal là lăng mộ của Vua Shah Jahan, vị vua thứ 5 của Đế chế Mughal, người đã trị vì Ấn Độ trong 30 năm (1628 - 1658) và người vợ yêu dấu của ông, Hoàng hậu Mahal Mumtaz. 
Taj Mahal là lăng mộ của Vua Shah Jahan, vị vua thứ 5 của Đế chế Mughal, người đã trị vì Ấn Độ trong 30 năm (1628 - 1658) và người vợ yêu dấu của ông, Hoàng hậu Mahal Mumtaz. 
Hàn Ly (Theo livingnomads)