Tạm đình chỉ 3 nhân viên kiểm định xe cơ giới

24/11/2022 17:16

Cục Đăng kiểm VN vừa tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với 3 nhân viên tại 2 trung tâm đăng kiểm.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết vừa ban hành các quyết định về việc tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với 3 nhân viên tại 2 trung tâm đăng kiểm, do vi phạm quy định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

tạm đình chỉ 3 nhân viên kiểm định xe cơ giới

Cục Đăng kiểm VN vừa tạm đình chỉ 3 nhân viên đăng kiểm tại 2 trung tâm đăng kiểm. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-07D (Hải Dương), tạm đình chỉ 2 tháng đối với nhân viên nghiệp vụ Vũ Ngọc Anh do không thực hiện đúng quy trình quy định của nhân viên nghiệp vụ, vi phạm quy định tại Điều 21 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP và tạm đình chỉ 1 tháng đối với đăng kiểm viên Vũ Bình Khánh do không thực hiện đúng quy trình quy định của đăng kiểm viên trong kiểm định xe, vi phạm quy định tại Điều 17 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP.

Tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-01S, tạm đình chỉ 1 tháng đối với nhân viên nghiệp vụ Nguyễn Văn Điệp, do vi phạm quy định tại Điều 21 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2022. Theo Phòng kiểm định xe cơ giới, việc phát hiện những vi phạm trên được thực hiện thông qua công tác tra cứu dữ liệu đăng kiểm của Cục Đăng kiểm VN.

Trước đó, Cục Đăng kiểm VN đã ban hành văn bản yêu cầu lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ trong các đơn vị đăng kiểm quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT về việc đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông vận tải; siết chặt hơn nữa việc thực hiện đạo đức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, quy trình, quy định trong hoạt động kiểm định, nghiêm cấm các đơn vị có hành vi vi phạm.

Yến Chi