Tạm đình chỉ nhân viên hàng không lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu

22/06/2022 14:01

Cục Hàng không tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động của các thành viên tổ bay tại các hãng hàng không.

Theo Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022, Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị nhằm tăng cường kỷ cương, hiệu quả và hiệu lực của công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không.

tạm đình chỉ nhân viên hàng không lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu

Các hãng hàng không Việt Nam cần bố trí các biện pháp, hạn chế tối đa hành vi vi phạm về vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại

Theo đó, Cục yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị, chủ động bố trí các biện pháp phòng ngừa để hạn chế tối đa hành vi vi phạm về vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động của tổ bay.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu lĩnh vực phụ trách trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đơn vị này cũng đề nghị các hãng hàng không Việt Nam thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư 46/2013/TT-BGTVT ngày 25/11/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không, cũng như Thông tư 28/2020/TT-BGTVT ngày 2/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Trong đó, các hãng phải tạm đình chỉ ngay công việc của nhân viên hàng không đang đảm nhiệm khi xảy ra hành vi vi phạm, lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa.

Cùng đó, không sử dụng vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với các trường hợp lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa.

“Các hãng hàng không Việt Nam thông báo ngay về Cục Hàng không Việt Nam khi xảy ra vụ việc nhà chức trách nước ngoài kiểm tra thành viên tổ bay của hãng”, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn nhấn mạnh.

Cục cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng không kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chỉ thị này tại các địa bàn do Cảng vụ phụ trách.

Hồ An