Tạm dừng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

10/04/2014 19:06

Bộ GD&ĐT vừa quyết định tạm dừng bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (NVSP) cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên Trung học phổ thông (THPT). 

Bộ GD&ĐT vừa quyết định tạm dừng bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (NVSP) cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên Trung học phổ thông (THPT).

Lý do, theo Bộ GD&ĐT, hiện nay, số lượng học sinh đã tương đối ổn định, việc đào tạo sinh viên ngành Sư phạm đã vượt quá nhu cầu tuyển dụng giáo viên THPT của các địa phương. Mặt khác, sẽ tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao năng lực của giảng viên. Trong khi đó, theo phản ánh của nhiều địa phương, mô hình đào tạo về khoa học cơ bản trước, sau đó đào tạo về kỹ năng sư phạm có năng lực giáo dục tốt hơn so với các cử nhân có thêm chứng chỉ NVSP.

Xuân An