Tạm dừng cấp giấy phép xuất, nhập khẩu gỗ trắc

09/01/2015 10:01

Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam (Bộ NN&PTNT) vừa có văn bản về quản lý cấp giấy phép XK, NK (xuất khẩu, nhập khẩu) gỗ trắc. 

tạm dừng cấp giấy phép xuất, nhập khẩu gỗ trắc

Theo đó, từ 1/1/2015 sẽ tạm dừng cấp giấy phép CITES NK gỗ trắc đối với các hồ sơ đề nghị nhập khẩu gỗ có nguồn gốc từ Campuchia và Thái Lan. Đồng thời, tạm ngừng cấp giấy phép CITES tái xuất khẩu gỗ trắc kể cả đối với các lô hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ trắc từ Lào và Campuchia theo quy định tại Thông tư số 37/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công thương.

Theo Cơ quan quản lý CITES, giấy phép CITES NK gỗ trắc từ Lào chỉ được xem xét cấp khi có xác nhận về hồ sơ hợp pháp của Cơ quan quản lý CITES CHDCND Lào.

Bảo Nguyên