Tạm dừng cấp phép dự án nhà ở

20/03/2014 15:27

Đó là một trong những nội dung quan trọng được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng kiến nghị Chính phủ, trong bản báo cáo chiều qua (19/3).

Đó là một trong những nội dung quan trọng được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng kiến nghị Chính phủ, trong bản báo cáo chiều qua (19/3).
 

Tạm dừng cấp phép dự án nhà ở 1


Bộ Xây dựng cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương không cấp phép đầu tư mới đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, các dự án khu đô thị mới trong năm 2014.

Trường hợp đặc biệt, các địa phương phải thống nhất với Bộ Xây dựng và báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, từ giữa năm 2013, Chương trình phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn 2012-2020, định hướng 2030 cũng đã đưa ra vấn đề tạm ngừng cấp phép đối với nhà ở thương mại.

Trung Thu