Tạm dừng hoạt động BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau

10/05/2022 13:59

Tỉnh ủy Cà Mau vừa có văn bản thống nhất tạm dừng hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh này.

Ngày 10/5, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết, Tỉnh ủy Cà Mau vừa có văn bản về việc tạm dừng hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh này.

Theo đó, Tỉnh ủy Cà Mau thống nhất chủ trương tạm dừng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

tạm dừng hoạt động bcĐ phòng, chống dịch covid-19 tỉnh cà mau

Cán bộ y tế lẫy mẫu test nhanh Covid-19. (Ảnh minh họa)

Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ động, theo dõi, dự báo diễn biến tình hình dịch bệnh trong tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời; chuẩn bị các điều kiện phương tiện, vật tư y tế đáp ứng tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tỉnh ủy Cà Mau cũng thống nhất tạm dừng báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 hằng ngày của các huyện ủy, thành ủy về Văn phòng Tỉnh ủy.

Theo Tỉnh ủy Cà Mau, việc tạm dừng các hoạt động nêu trên là do hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội từng bước trở lại trạng thái bình thường.

Ngoài ra, việc tạm dừng cũng là để tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời gian tới.

Gia Minh