Tạm dừng thu phí dự án BOT Nội Bài - Vĩnh Yên từ 0 giờ ngày 14/10

10/10/2020 09:18

Tổng cục Đường bộ VN quyết định tạm dừng thu phí dự án BOT quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên từ 0 giờ ngày 14/10.

tạm dừng thu phí dự án bot nội bài - vĩnh yên từ 0 giờ ngày 14/10
Trạm thu phí dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên - Ảnh internet

Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT về tạm dừng thu phí dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên Km7+880 - Km29+800 theo hình thức hợp đồng BOT.

Đơn vị này cho biết, dự án BOT quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên có tổng mức đầu tư trên 772 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu thu phí từ ngày 15/8/2008.

Thời gian thu phí hoàn vốn 13 năm 7 tháng và thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm 6 tháng, dự kiến kết thúc vào tháng 1/2025.

Tổng cục Đường bộ VN đã rà soát quy định của pháp luật, hợp đồng dự án, các văn bản của Kiểm toán nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT để xác định ngày dừng thu phí của dự án.

Tổng cục Đường bộ cho biết, sau nhiều cuộc họp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, đến nay, dự án vẫn còn vướng mắc về chi phí bảo toàn vốn trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian khai thác, lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong thời gian thi công và thời gian thu phí tạo lợi nhuận của nhà đầu tư.

Về thời gian thu phí tạo lợi nhuận của nhà đầu tư, Tổng cục Đường bộ cho biết, đối với dự án này, do số thu thực tế cao hơn so với số thu theo hợp đồng đã ký nên thời gian thu phí hoàn vốn của dự án rút ngắn so với dự kiến trong hợp đồng, nên việc rút ngắn thời gian thu phí tạo lợi nhuận là phù hợp. Tổng cục Đường bộ tính toán thời gian thu phí tạo lợi nhuận theo phương pháp lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư quy đổi về thời gian thu phí hoàn vốn thì thời gian thu tạo lợi nhuận còn 3 năm 3 tháng 4 ngày, giảm 2 tháng 26 ngày.

Phương án tài chính sau khi loại bỏ chi phí bảo toàn vốn trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian khai thác và lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong thời gian thi công và tính lại thời gian thu phí tạo lợi nhuận của nhà đầu tư như trên. Dự án sẽ kết thúc việc thu phí vào cuối ngày 13/10/2020.

"Để bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, Tổng cục Đường bộ VN sẽ tạm dừng thu phí dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên Km7+880 - Km29+800 theo hình thức hợp đồng BOT từ 0 giờ ngày 14/10/2020", Tổng cục Đường bộ cho biết.

Tổng cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí thuộc dự án. Đồng thời sắp xếp lao động giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí theo đúng quy định và bảo vệ bảo vệ tài sản trm thu phí tránh mất mát, hỏng tài sản, thiết bị, đảm bảo ATGT khu vực trm thu phí.

Tổng cục Đường bộ cũng giao Giao Cục Quản lý đường bộ I, Vụ Pháp chế - Thanh tra giám sát việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc Dự án theo quy định.

Trần Duy